Mi az NLP?

NeuroLingvisztikus Programozás

Neuro

az idegrendszerre utal, az emberi elmére, amely nemcsak az agynak nevezett szervünkben lakik, hanem behálózza egész testünket. A világot egész lényünkkel érzékeljük. A külvilágból jövő információkat érzékszerveinken keresztül fogadjuk be. Látjuk a környezetünket, a körülöttünk lévő embereket, halljuk a hangokat, zajokat, érezzük az illatokat, az ízeket, a nap melegét a bőrünkön.

Lingvisztikus

a nyelvre utal, nemcsak a kimondott szavakra, mondatokra, hanem a “hangtalan” nyelvre – a mozdulatokra, gesztusokra is.  A szavakba öntött gondolatok csak részben fejezik ki a beszélő élményvilágát. A felszín alatt a mélyben lappang a teljes emberi tapasztalás, amely minden esetben sokkal gazdagabb a kimondott szavaknál.

Programozás

a számítógépek világából kölcsönzött kifejezés, a gondolatainkban rejlő folyamatutasítások sorrendjére utal (mentális programok), amely lehetővé teszi a kitűzött cél elérését. Ha megváltoztatjuk mentális programjainkat, megváltozik a viselkedésünk is. Ha meg akarunk változtatni egy nem túl szerencsés régi viselkedést, ezt a viselkedést irányító mentális program frissítésével tudjuk elérni.

“A hatvanas évek humanisztikus pszichológiai robbanása óta talán az NLP az emberi kommunikáció legfontosabb szintézise.”

(Science Digest)